Selvpublisering og intervju med Boldbooks

26.07.2021
Foto: Emilie Tallakstad
Foto: Emilie Tallakstad

Å gi ut bok kan gjøres på to måter:

Det man kanskje kjenner best til er de (store) tradisjonelle forlagene, som Cappelen Damm, Gyldendal, Aschehoug og Vigmostad & Bjørke. For å gi ut på et forlag må man sende inn en god pitch, og selge inn bokideen til forlaget. Det er vanlig å gjøre dette helt i starten av skrivingen, eller når man har kommet litt i gang- forlagene vil gjerne se hvordan en skriver. Men nåløyet er lite. Veldig mange gir ut bok for tiden, og skal man få napp på et forlag må ideen være så god at det er stor sannsynlighet for at den vil selge- masse!! Det hjelper selvsagt å ha et kjent navn, mange følgere i sosiale medier eller ha gitt ut noe tidligere.

Hvis man slipper gjennom nåløyet og får napp hos et forlag, er det forlaget som dekker alle utgiftene med utgivelsen. Men det er også forlaget som tar det meste av inntjeningen når boka slippes ut for salg. Det er dessverre ikke mange kronene forfatteren får per solgte bok.

Det er heldigvis en annen måte man også kan gi ut bok på- det er selvpublisering. Jeg hadde hele tiden lyst til det. Når man selvpubliserer, eier man hele prosessen selv, og bestemmer over innhold, utseende, tittel, bilder også videre. Man har alle utgiftene med utgivelsen, men også alle inntekter. For å selvpublisere, trenger man bare å opprette sitt eget forlag. Kvaliteten på boka er like god som den som gis ut på forlag. Man bruker de samme redaksjonelle tjenestene, men koster dem selv.

Jeg valgte å bruke Boldbooks da jeg skrev Sterk & Fri. Her kunne jeg plukke ut fagpersoner som jeg ville samarbeide med- og både redaktør (to gjennomganger), språkvasker og korrekturleser fant jeg her. (Designer og trykkeri valgte jeg utenom). 

I dag er jeg blitt intervjuet av Boldbooks. Dette linker jeg til nederst i innlegget. 

Det er fortsatt STORT å ha gitt ut bok. Halve første opplaget er solgt, og jeg håper på noen bok-krumspring til høsten! 

Her er intervjuet:https://boldbooks.com/no/articles/hanne-smukkestad-sterk-og-fri